Bảng giá Gói lọc hồ sơ theo điểm
Báo giá theo thời gian
Điểm
Đơn giá
(VND)
Tỉ lệ chiết khấu
(%)
Khuyến mãi
(%)
Giá thanh toán
(VND)
Tiết kiệm
(VND)
Hạn sử dụng
(Tuần)
Điểm
Giá thanh toán
(VND)
Hạn sử dụng
(Tuần)
Quyền lợi
Xem thông tin hồ sợ ứng viên (không hiển thị thông tin liên hệ) không giới hạn.
Quy định gói bán
  • Chỉ bán số điểm 500 và số điểm chẵn theo đơn vị hàng nghìn.
  • Nếu mua mức điểm không có mức chiết khấu trên bảng giá thì hưởng mức chiết khấu liền kề thấp hơn.
  • Số điểm mua được dùng trong thời gian quy định. Sau thời gian sử dụng kể từ ngày mua mà không dùng hết hệ thống tự động đưa về 0.