Chief Executive Officer
Cong Ty Abc
Job ID: NTD1156040 | View: 64
Refresh date: 18/10/2019
Apply Now
40,000,000 - 52,000,000 VND
Đã hết hạn
Expert
1 year
Part-time
Intermediate
10
-
Not required
Không yêu cầu
Việc làm Chief Executive Officer của Công Ty Cong Ty Abc đã hết hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng xem thêm "Việc làm tương tự" dưới đây.
Job ID: NTD1156040
View: 64
Refresh date: 18/10/2019
Cong Ty Abc

Headquarter: Tphcm

Company Size: 50-100 people

View company details
Support information
Employers
Hotline: (028) 7109 2222 - (024) 7109 2222
Email: recruitment@1job.vn
Seekers
Hotline: (028) 7109 2345 - (024) 7109 2345
Email: job@1job.vn
Support Employers
Hotline: (028) 7109 2222
(024) 7109 2222
Email: recruitment@1job.vn
Support Seekers
Hotline: (028) 7109 2345
(024) 7109 2345
Email: job@1job.vn