Nhân Viên Cgv
Cong Ty Nigga
Job ID: NTD1156022 | View: 80
Refresh date: 12/10/2019
Apply Now
15,000,000 - 19,500,000 VND
Đã hết hạn
Deputy head
1 year
Part-time
College
15
-
Not required
Không yêu cầu
Việc làm Nhân Viên Cgv của Công Ty Cong Ty Nigga đã hết hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng xem thêm "Việc làm tương tự" dưới đây.
Job ID: NTD1156022
View: 80
Refresh date: 12/10/2019
Cong Ty Nigga

Headquarter: Tphcm

Company Size: 100-200 people

View company details
Việc làm tương tự
được xem nhiều
Việc làm tương tự
Support information
Employers
Hotline: (028) 7109 2222 - (024) 7109 2222
Email: recruitment@1job.vn
Seekers
Hotline: (028) 7109 2345 - (024) 7109 2345
Email: job@1job.vn
Support Employers
Hotline: (028) 7109 2222
(024) 7109 2222
Email: recruitment@1job.vn
Support Seekers
Hotline: (028) 7109 2345
(024) 7109 2345
Email: job@1job.vn