Nhân Viên Thu Nhà He
Công Ty Test Ntd
Job ID: NTD1156044 | View: 23
Refresh date: 21/10/2019
Apply Now
15,000,000 - 19,500,000 VND
Đã hết hạn
Leader
1 year
Part-time
High school
15
-
Not required
Không yêu cầu
Việc làm Nhân Viên Thu Nhà He của Công Ty Công Ty Test Ntd đã hết hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng xem thêm "Việc làm tương tự" dưới đây.
Job ID: NTD1156044
View: 23
Refresh date: 21/10/2019
Công Ty Test Ntd

Headquarter: Làm Thêm Ngoài Giờ

Company Size: 200-500 people

View company details
Support information
Employers
Hotline: (028) 7109 2222 - (024) 7109 2222
Email: recruitment@1job.vn
Seekers
Hotline: (028) 7109 2345 - (024) 7109 2345
Email: job@1job.vn
Support Employers
Hotline: (028) 7109 2222
(024) 7109 2222
Email: recruitment@1job.vn
Support Seekers
Hotline: (028) 7109 2345
(024) 7109 2345
Email: job@1job.vn