Store Manager
Công Ty Abc
Job ID: NTD1156034 | View: 23
Refresh date: 15/10/2019
Apply Now
15,000,000 - 19,500,000 VND
Đã hết hạn
Expert
Less than 1 year
Extra work
College
20
-
Not required
Không yêu cầu
Việc làm Store Manager của Công Ty Công Ty Abc đã hết hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng xem thêm "Việc làm tương tự" dưới đây.
Job ID: NTD1156034
View: 23
Refresh date: 15/10/2019
Công Ty Abc

Headquarter: Làm Thêm Ngoài Giờ

Company Size: 50-100 people

View company details
Support information
Employers
Hotline: (028) 7109 2222 - (024) 7109 2222
Email: recruitment@1job.vn
Seekers
Hotline: (028) 7109 2345 - (024) 7109 2345
Email: job@1job.vn
Support Employers
Hotline: (028) 7109 2222
(024) 7109 2222
Email: recruitment@1job.vn
Support Seekers
Hotline: (028) 7109 2345
(024) 7109 2345
Email: job@1job.vn